<<< nazad

Bertha Dudde, br. 6124, 2 Prosinca 1954

RIJEČI UTJEHE... PATNJA-BOLEST... POVEZIVANJE S BOGOM

Oslonite se uvijek na Mene i na to da ću vas voditi ispravnim putem. Iako se čini kao da sami određujete svoju sudbinu, kao da si vi svojom voljom možete usmjeriti život u drugom pravcu ... dok ste spojeni sa Mnom, dok žudite za kontaktom sa Mnom, Ja upravljam vama, i vi samo ispunjavate Moju volju, koju vam stavljam u srce, jer vi to omogućavate vašom Meni usmjerenom voljom.

Tko se jednom priključi Meni, tko želi biti spojen sa Mnom, taj može biti opušten u svezi svoje daljnje sudbine ... jer, ona se onda oblikuje tako da on može iz svega izvući korist, do čega zaista i dolazi, samo ako se čovjek s vjerom obrati Meni, ako se dobrovoljno prepusti Meni i Mom vodstvu .... ako živi svoj život sa Mnom, ako neprestano misli na Mene i ako se trudi zadobiti Moju ljubav .... Tada mu i pripada sva Moja ljubav koja njegovoj duši želi samo dobro koje se sastoji u postizanju vječne sreće.

Vjerujte Mi da se u životu morate boriti samo ako ne služite dobrovoljno .... Dakle borbu si možete uštedjeti, samo ako ste aktivni u ljubavi prema bližnjem .... međutim, patnja i bolest mogu pridonijeti pročišćavanju duše, ali i pored toga vam biti podnošljivi, samo ako nađete utočište u Meni .... Ja sam za vas uvjek tu, u svim zemaljskim i duhovnim neprilikama, i Ja želim da se kroz iste sve intimnije spojite sa Mnom, sve dok sa Mnom niste spojeni toliko da mogu neprestano biti uz vas i da sa Mnom vodite intimni razgovor .... da ste uvjek svjesni Moga prisustva .... dakle, da vodite život u Meni i sa Mnom .... Sve doživljeno trebalo bi doprinijeti samo tome da se sa Mnom nerazdvojno spojite, i onda vas ništa više neće ni uplašiti niti uznemiriti, jer svjesnost Moje neprestane blizine daje vam snagu i sigurnost u svemu, što god započnete .... I vaša volja biti će Moja, jer se potpuno podređujete Mojoj volji, i jer ćete zbog toga htjeti, misliti i postupati još jedino onako kako je dobro u Mojim očima.

AMEN

<<< nazad