<<< nazad

Bertha Dudde, br. 6158, 8 Siječanj 1955

PROMJENA LJUDSKE PRIRODE JEDINO IZNUTRA...


Ništa izvanjsko nema blagotvoran učinak na vaš unutarnji život, nikakve formalnosti ne mogu pomoći vašoj duši sazrijeti i voditi ju do savršenstva... Vaša promjena prirode može jedino biti ostvarena iznutra, to je zašto se vi ljudi morate učestalo povući u samoću kako bi sebe procijenili i otklonili štogod vas nagrđuje, koja god nesavršenstva još sklanjate unutar vas samih... Izvanjski izvori mogu zasigurno skrenuti vašu pažnju na to da sprovodite vaš psihološki rad, vi možete biti podučeni kako da ga ostvarite, što trebate promatrati... što morate izbjegavati budući je to štetno i što bi trebali napraviti da postanete savršeni... ali vi to sami morate ostvariti i jedino putem razdvajanja sebe od svega izvanjskog čak ako ste sred svijeta i prisiljeni ispuniti vaše obaveze. Ipak ovaj psihološki rad mora biti sprovođen istodobno budući je u cjelosti neovisan o vašem zaposlenju, jer on se tiče vaše unutarnje prirode, vaših pogrešaka i loših navika, on se tiče unutarnjeg života ljudskog bića, njegovog razmišljanja, volje i ponašanja koje... čak i ako je usmjereno na svjetovan način... treba zračiti Ljubav, inače se ne može govoriti o preobrazbi osobnosti.

Otud se vaš psihološki rad treba sastojati od pročišćavanja vašeg razmišljanja i naklonosti i od njihova usmjeravanja spram Božanskih ciljeva; vi uvijek morate uložiti napor da živite život nekoristoljubivosti, nesebičnosti, nježnosti i strpljenja, miroljubivosti... Vi trebate razviti sve dobre kvalitete unutar vas i istjerati loše misli i karakteristike... A sve ovo zahtjeva iskrenu volju da se živi ispravno pred Bogom... To ne treba postati izvanjski očigledno, to jest, to ne bi trebalo biti izvanjski prikazano... ipak život u skladu sa Božjom voljom također uvijek afektira vaša bližnja ljudska bića, on stimulira oponašanje i uvijek će biti više učinkovit nego mnogi govori ili formalni običaji koji još ne jamče jednu unutarnju promjenu stava.

Osoba se jedino može promijeniti ako sebe ozbiljno promotri tako što porazmisli o njegovim manama i pogreškama i odluči sebe unaprijediti. I ove unutarnje promjene se treba latiti svaka osoba zasebno ako on želi doseći njegov cilj postajanja savršenim. Odluka također treba biti popraćena od strane djela ili volja nije iskrena... I iz ovog opet možete shvatiti da postignuće blaženstva nije određeno vjeroispovješću nego jedino uvijek od strane volje ljudskog bića da zapali Ljubav unutar sebe samog koja ga totalno transformira, koja okreće sve loše karakteristike u one dobre i koja je prema tome jedino sredstvo postajanja savršenim... ali koja može biti prakticirana od strane svih ljudi, bez obzira kojoj vjeroispovijesti oni pripadaju... Sve vjeroispovjesti, međuim, podučavaju Ljubav... to je zašto sve one mogu voditi k savršenstvu, ipak ni jedna vjeroispovijest ne može jamčiti ovo savršenstvo... jedino ga ljudsko biće može ostvariti putem ozbiljnog rada na unapređivanju sebe samog.

AMEN

<<< nazad