<<< nazad

Bertha Dudde, br. 4623, 27 Travanj 1949

MUKA I PATNJA KAO ODGOJNA SREDSTVA... DOTOK SNAGE

Pred vama je vrijeme koje zahtjeva svu vašu snagu, ako želite izaći na kraj sa zahtjevima koje vam život postavlja. To vam moram neprestano govoriti kako bi vam postalo razumljivije kako si vi sami možete povećavati količinu snage i kako vi sami određujete da li vam je život težak ili lak za ‘nošenje’. Zbog toga vas često puštam da idete kroz nevolje i muke, kako bi vas odgojio za to vrijeme u kojem ćete biti ‘majstori sâmog života’, ako se poslužite snagom od Mene, ako si je izmolite ili zaradite putem djela ljubavi prema bližnjem.

Neprestano vas opominjem na to vrijeme, time što vas dovodim u situacije u kojima se osjećate bespomoćno i napušteno kako bi vam pogled i srce usmjerio prema Meni Koji vam kao Vođa i kao Savjetnik želim uvijek biti uz vas, ali pri čemu je uvijek potrebna vaša molitva koja svjedoči o vašoj ka Meni usmjerenoj volji. Jer protiv vaše volje vas ne opskrbljujem snagom, pošto tada ne biste bili sposobni za životnu bitku/opstanak u vremenu koje slijedi; ali i najsitnija (iskrena/istinita) misao u obliku molbe prema Meni poziva Me k vama, i tada će vas osjetno prožeti snaga i vaša će vjera ojačati, što Ja pro-uzrokujem.

Samo intimna unija sa Mnom će vam život učiniti podnošljivim, jer tada vas ne pritišće svjetovna briga, jer sve prepuštate Meni i tada uistinu niste loše zbrinuti, jer dijete koje ima bezuvjetno povjerenje u Oca, nikada od Njega neće ni biti razočarano. Tako da se možete osloniti na svu pomoć, samo ako vjerujete u Moju ljubav i Moju svemoć, jer Ja uistinu ne ostavljam u nevolji onoga koji u Meni nađe utočište.

AMEN

<<< nazad