<<< nazad

Bertha Dudde, br. 3661, 19 Siječanj 1946

DUŠEVNI RAD (Matej 5:48)

Ispitajte/razmotrite se(be) i prepoznajte svoje slabosti i onda težite k tome da ih prevladate (ili ‘i onda ih nastojte prevladati’). To je rad na vašoj duši kada sebe pokušavate oblikovati u ljudska bića, koja ostaju/prebivaju unutar Moga Reda, koja žive u skladu sa Mojom Voljom i time/tako sebe formiraju u Ljubav. Zato što svaka slabost, svaka greška i svaka loša navika imaju svoj izvor u neljubaznosti/okrutnosti i u samo-ljubavi.

Nježnost/blagost, pomirbenost/miroljubivost, poniznost, strpljenje, milosrdnost i pravednost su znakovi ljubavi prema bližnjemu. Ako ti znakovi nedostaju, vi niste ispunjeni sa ljubavlju, i prema tome vi na sebi morate gorljivo raditi. Stoga vi morate prepoznati vaše slabosti i vaše greške kao takve a to zahtjeva ozbiljnu refleksiju (ili ‘ozbiljno razmatranje’), iskrenu samo-kritiku tako da bi ispravili vaš odnos prema Meni i vašim bližnjima.

Vi Me trebate prepoznati kao Oca, i svakog čovjeka kao brata, pošto ste svi vi djeca jednog Oca (Malahija 2:10) i vi djeca trebate voljeti jedni druge. Onda ćete steći/primiti Moju naklonost, pošto onda Ja Osobno mogu odugovlačiti sa vama, Mojom djecom. Svaka loša navika to sprečava i to na vašu štetu (= u smislu, ‘time samo vi gubite’). Pošto bez Mene i Moje prisutnosti vi ostajete slabi i nesavršeni i ne možete ostvariti svoj cilj na Zemlji.

Vaš cilj je savršenstvo, mutacija u ljubav i promjena vašeg bića u pra-stanje, koje ste dobrovoljno napustili. Pošto je jedino pra-stanje (= praiskonsko stanje, tj. stanje u kojem su se nalazili prvo-stvoreni savršeni anđeli prije Luciferove pobune i njihova otpadništva) blaženo, i sve dok ste van/udaljeni od njega, vaša sudbina na Zemlji baš kao i u duhovnom carstvu je nedovoljnost, neznanje i slabost. Ja vam želim pomoći da ponovno postanete sretni i prema tome vas neprestano opominjem da težite ka tome; da započnete raditi na transformaciji svoga bića; da ispitivanjem/razmatranjem vašeg unutarnjeg bića naučite prepoznati koliko malo vaše razmišljanje i djelovanje odgovara Mojoj volji, pošto ste vi i dalje ustrajni u samo-ljubavi.

I prema tome vi morate nastojati promijeniti ovo defektivno stanje, prakticirati ljubav kad god i gdje god će se pružiti prilika. Jedino kroz ljubav vi možete postati blaženi i jedino kroz ljubav vi možete dominirati svojim greškama i lošim navikama. A ako još/ipak ne osjećate ovu ljubav u vama onda koristite vaš intelekt da sebe formirate u ljude koji ispravno razmišljaju. Budite nježni i miroljubivi, ponizni i strpljivi i pokušajte donijeti pomoć vašim bližnjima.

I osjećaj ljubavi će se probuditi u vama, učinit će vas sretnima i potstaknuti vas na ljubavne aktivnosti. I onda više niste vođeni vašim intelektom, već vašim srcem; onda ste na putu ka visinama. Prema tome promatrajte se (= studirajte sebe), meditirajte i pitajte se najozbiljnije da li razmišljate i djelujete ispravno, i vaše srce će vam odgovoriti.

I Ja Osobno ću vam pomoći, pod uvjetom da ovo pitanje pitate u svoj iskrenosti. Ja ću vam dati silu da ispunite ono što je vaša iskrena/najozbiljnija želja, i rad na vašoj duši će napredovati sa uspjehom. Vi ćete pronaći zadovoljstvo u podređivanju (ili ‘podređujući sebe’) Mojoj volji, i sigurno ćete koračati (‘koračati’ u smislu ‘krupnim koracima’) prema visinama, jer onda je vaša volja da budete savršeni.

AMEN

<<< nazad