<<< nazad

Bertha Dudde, br. 5647, 9 Travanj 1953

ONOGA KOGA BOG VOLI ...

Onoga koga Bog voli će On često pustiti da hoda kamenitim putevima, (i dat će mu) da nosi teret koji ga skoro satire, ali uvijek za njegovo dobro/najbolje, jer svaki teret pod križom mu može, uz ispravan/pravilan stav prema Onome Koji upravlja njegovom sudbinom, služiti kao/postati (ili 'pretvoriti se u') blagoslov. Njegova ljubav se uistinu proteže na sva Njegova stvorenja/bića, ali posebice na one koji nisu daleko od postizavanja svoga krajnjega cilja. On poznaje stav/mišljenje svakog čovjeka a isto tako zna kako je svaki pojedinac usmjeren u odnosu prema svome Bogu i Ocu od vječnosti. I stoga ga On (ili 'u skladu sa time ga On') često hvata/ščepa (ili 'poseže za njime') sa idejom da mu pomogne da sa sigurnošću postigne svoj cilj.

Samo na ovaj način ćete moći (ili 'biti u stanju') objasniti kako (to da) pobožni ljudi, bez obzira na njihovu očiglednu privrženost Bogu, moraju često patiti i često na zemlji prolaze kroz (ili 'vode') tešku životnu borbu, koja, među ostalim stvarima, omogućava/dozvoljava da Božja dobrota i ljubav dođu u pitanje (ili 'koja dovodi u sumnju Božju ljubav i dobrotu'). Bog zna svrhu svega (ili 'što je dobro za što') i samo kad bi ljudi bili uvjereni u Njegovu ljubav i dobrotu, bi prepoznali u svim teškoćama/nevoljama Njegovu Providnost, i ne bi se bunili/opirali. Znali bi da su zahvaćeni Božjom ljubavlju, i sa strpljenjem bi čekali da se njihova sudbina promijeni.

Na zemlji je uistinu puno nevolje/patnje/muke, pod čijim pritiskom čovječanstvo gine/pati, ali ono ne spoznaje/uviđa da mu je potreban odgoj/obuka/podizanje i iznutra se buni/opire tamo gdje bi se samo predano trebalo podrediti/predati, sa ciljem da (ili 'kako bi') im nevolje budu otklonjene, i kako bi Božja pomoć postala očita/očigledna, da bi Bog bio priznat/spoznat/prepoznat kao Otac Koji voli svakoga tko Ga hoće priznati. Bog daje/dozvoljava patnju onima koje voli. - Ove riječi ne nalaze na veliko povjerenje (ili 'ljudi ne daju previše kredita ovim riječima') pošto u svijetu u kojem se teži samo onome što je ugodno tijelu, i u kojem se nikakva ljubav sa Božje strane ne priznaje/dopušta/odobrava u patnji i oskudici/nevolji, ljudi ne smatraju patnju kao djelotvorno odgojno sredstvo. Ali ipak je to (= patnja i oskudica) izražaj/manifestacija Njegove ljubavi, (ljubavi koja se izražava) na (jedini) način od kojeg će duša imati dobrobiti, jer Bog poznaje blagoslov patnje, i zato koristi (baš) takva sredstva koja će ljude odvratiti od zemaljskog svijeta. On ih radije vidi kako pate nego kako propadaju u mulj ovoga svijeta i (svojih vlastitih) grijeha.  

On zna da bolest i bol mogu dovesti do promjene, (a) isto tako (zna) da svijet ne može duši pružiti/omogućiti duhovni napredak, i da stoga svijet prije svega mora biti zapostavljen/označen, za što Bog daje svoju indirektnu pomoć (ili 'čemu Bog indirektno pomaže') – koristeći sredstva (ili 'načine') koja su samo naočigled lišena Božje ljubavi, ali koja nikako ne štete duši, - osim ako se čovjek buni protiv svoje sudbine i zaziva Božjeg protivnika/neprijatelja (= Sotonu). Onda će mu on (= Sotona) zaista pomoći, ali na drugačiji način od priželjkivanog. On pomaže ali nikada bez protuusluge (ili 'bez da za uzvrat traži uslugu'), a ta protuusluga se sastoji u predavanju duše njemu (ili 'u tome da mu čovjek preda svoju dušu').

Zato, kada vas pogode oskudica/nevolja i žalost, prepustite se Božjoj volji, ne gunđajte/prigovarajte i ne jadikujte, pognite glavu pod Njegove aranžmane (= ono što je On uredio) i usmjerite (vaš) pogled samo ka Njemu (ili 'gledajte jedino u Njega'). I on će vam uzeti križ, On će vam (sve) olakšati čim se bez ikakva otpora (ili 'bez vlastite volje') prepustite Njegovom milošću ispunjenom upravljanju.

Jer vi možete znati (= biti svijesni) da vas voli Onaj Koji vas kroz patnju i nevolju jedino želi pri-dobiti za Sebe, Koji hoće pročistiti vašu dušu i dati joj uvijek iznova mogućnost da se iskuša/ispita u strpljenju i blagosti. Jer Božja pomoć se onda (kada čovjek to prepozna) jasno vidi (= postaje očigledna), da bi Njegova ljubav vidljivo djelovala i u pravo vrijeme izliječila sve vaše rane.

AMEN

<<< nazad